+371 28181278, +371 28443006 info@ripodl.lv

Noteikumi

Distances līgums

Šis līgums tiek noslēgts starp interneta mājas lapas - veikala www.ripodl.lv īpašnieci SIA „Ripo DL”, reģistrācijas Nr. 42103038081, juridiskā adrese: Priežu iela 11-30, Grobiņa, LV-3430 (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.ripodl.lv interneta veikalā.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod auto piederumus, autoķīmiju, riepas, rezerves daļas, mājsaimniecības preces, meža un dārza tehniku un piederumus (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.ripodl.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs norāda precīzu informāciju, -  vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot kurjerpastu (turpmāk kurjerpasts), pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pastā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Preču tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

6. Gadījumā, ja Preces ir nosūtītas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu.

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi nosacījumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to pielietojot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

7.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces ir oriģināldaļas.

7.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces vai/un to iepakojums ir bojāts, nosmērēts, lietots

7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

7.5. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu info@ripo.dl. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

7.6. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.7. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

8. Vidējais piegādes laiks ir 3 līdz 10 darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Preces pieejamības noliktavā.

9. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

10. Pircējs veic apmaksu par preci apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto, pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.